Gijsbert Coenen, 1622

Civil marriageAnneken Petersd. (Muys)View this family

Residence
Address: Loosdorp
English King
Elizabeth I
from November 17, 1558 CE (November 27, 1558) to March 24, 1603 CE (April 3, 1603)

English King
James I
from March 24, 1603 CE (April 3, 1603) to March 27, 1625 CE (April 6, 1625)

vorstendom
Vorst-abt van Stavelot
from 648 to 1795

graafschap
Graven van Vlaanderen
from 862 to 1792

graafschap
Graven van Henegouwen
from 875 to 1792

graafschap
Graven van Namen
from 907 to 1792

hertogdom
Hertogen van Neder-Lotharingen
from 959 to 1792

prinsbisdom
Prins-bisschoppen van Luik
from 972 to 1794

Heerlijkheid, hertogdom
Heren en hertogen van Bouillon
from 988 to 1974

Heerlijkheid
Heren van Herpen en Ravenstein
from 1000 to 1794

graafschap, hertogdom
Graven van Leuven en hertogen van Brabant
from 1003 to 1792

hertogdom
Graven en hertogen van Limburg
from 1033 to 1792

ministaat
Rijksheren, rijksbaronnen en rijksgraven van Rekem
from 1200 to 1795

heerlijkheid
Heren en vrouwen van Boxmeer
from 1269 to 1797

republiek
Stadhouders van de Nederlanden
from 1433 to 1795

republiek
Staten-Generaal van de Nederlanden
from 1464 to 1795

politieke unie
Landvoogden van de Zeventien Provinciën
from 1507 to 1588

vorstendom
Landvoogden van de Zuidelijke Nederlanden
from 1588 to 1794

republiek
Gewestelijke Staten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
from 1588 to 1795

Death after 1622

Note

- 31.1.1611, Heijndrick Dircks vervolgt Gijsbert Coenen voor fl. 96:=:=. 14.2.1611 Panding. 14.3.1611 "Heijmerik Dircks eijgent op Gijsbet Coenen ende wijst aen gereet cum exp." R.A. Leerdam inv.nr. 137, fo. 5, 31.1.1611, fo. 7, 14.2.1611, fo. 19, 14.3.1611. - 8.4.1611 "Tusschen den schoutens van der Heren wegen mitsgaders Lauwerens Jans Verhups ende Willem Coenen als waerslijeden van de polder van Hoog Oosterwijck eijsschers op ende jegens Gijsbert Coenen, Peter Dircks ende Jan Maertens. (...) Schepenen (...) accorderen de partijen de versochte metinge op ten thijenden wech in questie."R.A. Leerdam inv.nr. 137, fo. 24v, 8.4.1611. - 28.1.1614 "Tusschen mr. Beerent Roep eijscher ter eenre ende Ghijsbert Coenen gedaegde ter andere sijde; schepenen gehoort hebbende d'allegatie van parthijen wijsen huerluijden over ende wederom aen goede mannen." 10.2.1614 wordt deze opdracht door de schepenen herhaald.R.A. Leerdam, inv.nr. 142, fo. 3, 28.1.1614, fo. 10, 10.2.1614. - 28.1.1614 Frans Adriaensz. Cool vervolgt Gijsbert Coenen voor fl. 45:=:= ter goede rekeninge; cum expensis. 1.2.1614 en 10.2.1614 cum expensis. 10.3.1614 Hun zaak wordt verwezen naar commissarissen.R.A. Leerdam inv.nr. 142, fo. 3v, 28.1.1614, fo. 6, 1.2.1614, fo. 9v, 10.2.1614, fo. 22v, 10.3.1614. - 10.2.1614 Aert Otten de Feijter contra Gijsbert Coenen. "Schepenen condemneeren den gedaegde den eijser sijne geeijste penningen op te leggen ende te betalen.R.A. Leerdam inv.nr. 142, fo. 10v, 10.2.1614. - 10.2.1614 Aert Otten vervolgt Gijsbert Coenen voor fl. 10:6:=; cum expensis. 10.3.1614 panding; cum expensis.R.A Leerdam inv.nr. 142, fo. 11, 20.2.1614, fo. 22, 10.3.1614. - Hij heeft 29.3.1614 2 hont grondbezit op Oosterwijck, gemeen met Adriaan Aderiaensz., burger Leerdam, gelegen van de Lingedijk tot de halve tiendweg, boven en beneden Geeriken Ruijters. Hij heeft 14.5.1614 grondbezit op Loosdorp onder Leerdam: "seeckere derdalve margen ende anderhalff hondt lants leggende op Leusdorp, streckende voor vant Meijntsche Kilspit aff tot Claes Willemsen halven dwarssloot toe, daer boven leggende is het Kercke weer van Leerdam ende beneden Peeter Dircxsen en Gijsbert Coenen cum suis." 5.1.1615 wordt over hetzelfde perceel gesproken, maar dan blijkt er een huis en hofstad op te staan.R.A. Leerdam inv.nr. 142, fo. 28, 28v, 29.3.1614.