Hendrik Gijsbertsz. Verrips, 17661850 (aged 83 years)

Name
Hendrik Gijsbertsz. /Verrips/
Christening
August 27, 1766 32 27 (aged 0 days)
Occupation
"marchant" (1813)
Occupation
burgemeester 1831-ñ1844
Occupation
landbouwer
Christening of a sister
Christening of a sister
Christening of a brother
Marriage of a sister
Marriage of a brother
Civil marriage
Source citation: gaarderregisters
1st President of the United States
George Washington
April 30, 1789 (aged 22 years)
Marriage of a sister
2nd President of the United States
John Adams
March 4, 1797 (aged 30 years)
Marriage of a sister
Source citation: schepenbank
British King
George III
from October 25, 1760 to January 29, 1820 (aged 53 years)
3rd President of the United States
Thomas Jefferson
March 4, 1801 (aged 34 years)
Death of a father
Burial of a father
4th President of the United States
James Madison
March 4, 1809 (aged 42 years)
Residence
1813 (aged 46 years)
Address: Middelkoop nr. 17
5th President of the United States
James Monroe
March 4, 1817 (aged 50 years)
6th President of the United States
John Quincy Adams
March 4, 1825 (aged 58 years)
Death of a mother
Death of a wife
British King
George IV
from January 29, 1820 to June 26, 1830 (aged 63 years)
7th President of the United States
Andrew Jackson
March 4, 1829 (aged 62 years)
Civil marriage
Death of a sister
Death of a sister
Death of a sister
British King
William IV
from June 26, 1830 to June 20, 1837 (aged 70 years)
8th President of the United States
Martin Van Buren
March 4, 1837 (aged 70 years)
9th President of the United States
William Henry Harrison
March 4, 1841 (aged 74 years)
10th President of the United States
John Tyler
April 4, 1841 (aged 74 years)
11th President of the United States
James K Polk
March 4, 1845 (aged 78 years)
Death of a brother
British Queen
Victoria
from June 20, 1837 to January 22, 1901 (on the date of death)
12th President of the United States
Zachary Taylor
March 4, 1849 (aged 82 years)
Death
February 21, 1850 (aged 83 years)
Family with parents
father
17331806
Christening: September 6, 1733 46 38 Culemborg
Death: September 30, 1806Leerdam, Diefdijk
mother
Civil marriage Civil marriageOctober 16, 1758Schoonrewoerd
-9 months
brother
1757
Christening: December 25, 1757 24 18 Schoonrewoerd
Death:
3 years
sister
2 years
brother
3 years
himself
17661850
Christening: August 27, 1766 32 27 Schoonrewoerd
Death: February 21, 1850Leerbroek
4 years
sister
17701835
Christening: January 28, 1770 36 31 Schoonrewoerd
Death: after January 9, 1835
3 years
sister
2 years
brother
17751869
Christening: June 4, 1775 41 36 Schoonrewoerd
Death: February 18, 1869Leerdam
Family with Sijgje Willemsd. van Buuren
himself
17661850
Christening: August 27, 1766 32 27 Schoonrewoerd
Death: February 21, 1850Leerbroek
wife
17431830
Birth: about 1743
Death: March 16, 1830Leerbroek
Civil marriage Civil marriageJanuary 30, 1789Leerbroek
Family with Neeltje Donk
himself
17661850
Christening: August 27, 1766 32 27 Schoonrewoerd
Death: February 21, 1850Leerbroek
wife
17811850
Birth: about 1781 42
Death: May 13, 1850Leerbroek
Civil marriage Civil marriageOctober 8, 1830Leerbroek
Daam Dirksz. van Mourik + Sijgje Willemsd. van Buuren
wife’s husband
wife
17431830
Birth: about 1743
Death: March 16, 1830Leerbroek
Civil marriage Civil marriage
Civil marriage
Source citation: gaarderregisters
Note

- 30.1.1789 Huwelijkse voorwaarden tussen Hendrik Gijsbertsze Verrips, wonende aan de Diefdijk onder Leerdam en Zijgje Willemsd. van Buuren, weduwe van Daam van Mourik. Ingebracht bezit Hendrik: kleren etc. en Æ’ 500,= huwelijksgoed van ouders; Zijgje: vaste, losse goederen, obligatie Æ’ 1.000,= t.l.v. Willem van Buuren, schuldbrief Æ’ 1.000,= ten laste van Schalk Donk, contanten Æ’ 2.300,=, behalve wat zij volgens testament van haar eerste man in vruchtgebruik bezit en wat door haar eerste man gelegateerd is. Geen gemeenschap over deze ingebrachte goederen, wel wat tijdens het huwelijk wordt verdiend of verloren. Wanneer de bruidegom het eerst sterft, ontvangt bruid ook bezit van bruidegom, behalve wanneer er kinderen zouden komen. Wanneer de bruid het eerste overlijden zal, ontvangt de bruidegom uit de goederen van de bruid een Douarie, een somma van Æ’ 2.800,=. Bruid bepaalt dat, wanneer zij zonder kinderen overlijden zal, al haar kleren en goud en zilver voor haar nicht Aantje Batiaanse van Veen zijn.G.A. Gorinchem, not.arch. inv.nr. 4257.
- 30.1.1789 Hendrik Verrips, wonende onder 't graafschap Leerdam, zullende trouwen met Sijgje van Buuren, weduwe van Daam Dirksz. van Mourik, gehorende in de 3e classe, voor beide Æ’ 12.-.-.G.A. Gorinchem, gaarderregisters van het land van Arkel dl. 4.
- 7.7.1789 acte van idemniteit, predikant, ouderlingen en armbezorgers van Schoonrewoerd verklaren armen van Leerbroek van Hendrik Verrips te zullen indemneeren, indien nodig.G.A. Zederik, ingekomen personen voor 1810 Leerbroek.
- 17.3.1794 transport van Peter van den Berg, wonende te Middelkoop op Hendrik Verrips, wonende te Middelkoop van een huis en erf, staande en gelegen op Leerbroek met een halve morgen bouwland, oost: de kinderen van Jan Verhoeff, west: Wouter Kortlever, strekkende voor van de Middelkoopse dijk, achter tot de halve dwarssloot van Jan Peijserman, voor Æ’ 1.100,=.G.A. Gorinchem, Archief land van Arkel inv.nr. 512 f. 10.
- 27.4.1807 transport van Hendrik Verrips op Walt Kay, wonende te ?, van een huis en erf met 50 roeden land, polder Leerbroek aan de Middelkoopse dijk, belend boven Joost Buyzert en beneden de weduwe Teunis Kortlever, strekkende van het keelspit van Middelkoop af achter tot de scheiding van twee stenen palen met namen Walt Kay en Hendrik Verrips, voor Æ’ 400,=.G.A. Gorinchem, Archief land van Arkel inv.nr. 525 f. 27v.
- 29 bloeimaand 1810 Testament: huwelijkse voorwaarden nietig; vernoemden ontvangen persoonlijk bezit; enige erfgenaam: S. van Buuren; bij hertrouw c.q. overlijden van zijn huisvrouw worden als voogden aangesteld: de minderjarigen Jan en Aart Verrips, toeziend voogd Gerrit van Tienhoven. "Testament van een persoon welke onder presentatie heeft verklaard beneden de Æ’ 10.000,= gegoed te zijn".G.A. Gorinchem not.arch.inv.nr. 4326 nr. 1178.
- 29.11.1811 Hendrik Verrips wordt benoemd in de eerste gemeenteraad ("conseil municipal") van de gecombineerde gemeente Meerkerk (met Leerbroek en Nieuwland).G.A. Zederik, Meerkerk Oud Archief nr. 5.
- 5.3.1812 Hendrik Verrips en Bastiaan Pellikaan worden benoemd tot commissarissen die de 12 morgen en 260 roeden land die beteeld moeten worden met beetwortelen, moeten verdelen over de eigenaars van bouwland. In de lijst van eigenaars (28.3.1812) wordt hij zelf vermeld voor -.1.5 morgen land.G.A. Zederik, Meerkerk Oud Archief nr. 6.
- 12.1.1813 Hendrik Verrips te Middelkoop werd aangeslagen voor ƒ 8.-.- / 16,80 fr. in de 'contributions personelle'over 1812, in het supplement kohier werd daar aan toegevoegd: 3,08 fr.. Hij was ook één van de ondertekenaars.G.A. Zederik, Gemeenterekening Meerkerk 1812.
- 15.3.1813 obligation sous cautionnement à 2.520 fr. (= ƒ 1.200-20-00) tegen 5 %, van Rudolf Rom Isaaczoon, koopman Gorinchem.G.A. Gorinchem, not.arch. inv.nr. 4443 f. 32.
- 10.5.1813 Adriaan Zuur "cordonnier Leerbroek" lost 630 fr. (= Æ’ 300,=) af aan Hendrik Verrips "marchant", die hij 7.5.1810 geleend had.G.A. Gorinchem, not.arch. inv.nr. 4329 f. 90.
- ±1813 voor het 'college electoral de l'arrondissement' kreeg Hendrik Verrips 15 stemmen in de mairie Meerkerk.G.A. Zederik, Meerkerk Oud Archief nr. 1.
- 13.7.1813 Hendrik Verrips staat op de derde plaats met Æ’ 373,35 op de lijst der tien meest betalende ingezetenen in de directe belastingen in de mairie Meerkerk.G.A. Zederik, Meerkerk Oud Archief nr. 18.
- 16.7.1813 Hendrik Verrips is benoemd tot stemopnemer, lid van het "bureau definitif".G.A. Zederik, Meerkerk Oud Archief nr. 1.
- 17.11.1813 Hendrik Verrips heeft vee geleverd, 260 kg. geschat, Æ’ 157,50.G.A. Zederik, Meerkerk Oud Archief ingekomen en uitgegane stukken nr. 2.
- feb. 1814 Hendrik Verrips leverde voor Æ’ 17.17.- hout ten bate van de Pruisische troepen.G.A. Zederik, Meerkerk Oud Archief ingekomen en uitgegane stukken nr. 1.
- 30.1/28.3.1814 Hendrik Verrips heeft 204 uur met een half span gewerkt voor de geallieerde troepen (Pruisen); 1.3/1.4.1814 120 uur.G.A. Zederik, Meerkerk Oud Archief ingekomen en uitgegane stukken nr. 1.
- 28.8.1816/4.9.1816 na opvraag gegevens officieren en onder-officieren, H. Verrips, landbouwer, fungerende als 1e luitenant.G.A. Zederik, ingekomen stukken Meerkerk 1816.
- 1816/1817 De naamlijst der eigenaren van het aan de zogenoemde botziekte gestorven rundvee t.g.v. het onderwater blijven der landen in de jaren 1816 en 1817 binnen de destijds verenigde gemeente Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland:
Hendrik Verrips Æ’ 75,=; 1 koe ( Æ’ 75,=).
Schade aan land, Hendrik Verrips (totaal bezit: 61.2 morgen) geheel (à ƒ 60,=): 38.2 m., ½ (à ƒ 30,=) 15 m., totaal vergoeding: ƒ 2.750,=.G.A. Zederik, Meerkerk Oud Archief ingekomen en uitgegane stukken nr. 1.
- 8.4.1817 Hendrik Verrips benoemd tot gemeenteraadslid Leerbroek c.a.G.A. Zederik, Leerbroek raadsnotulen.
- 14.3.1820/20.6.1820 Hendrik Verrips wordt verkozen tot notabele. In het college van kerkvoogden en notabelen werd hij secretaris.G.A. Zederik, Leerbroek raadsnotulen.
- 13.8.1821 borg voor zuster Adriana.G.A. Gorinchem, not.arch. inv.nr. 4451a f. 162.
- 1824 Hendrik Verrips wordt polderschout van de polders Leerbroek en Middelkoop, als opvolger van de overleden Aart van Mourik, die ook assessor was.G.A. Zederik, Leerbroek raadsnotulen.
- 5.11.1824 Wanneer drie ingezetenen van Leerbroek klagen over de hoogte van de opgelegde hoofdelijke omslag, krijgen zij ieder Æ’ 2,= verlaging, die Hendrik Verrips uit eigen zak betaalt.G.A. Zederik, Leerbroek raadsnotulen.
- 9.6.1828 acte van borgtocht voor Bastiaan Buijzerd, bouwman Meerkerk, hypotheek Æ’ 1.200,= t.b.v. Klaas van der Leede, koopman Leerdam; Peter van der Leede, bouwman Leerdam; Jan van der Leede, bouwman Leerdam; Jan Kloek, bouwman Leerdam; Pieter Kool, bouwman Leerdam; Jan Sterk, bouwman Nieuwland; Cornelis Kloek, bouwman Leerbroek; Aart Verrips, bouwman Leerbroek; Hendrik Verrips, bouwman Leerbroek; Arie Teunisse Sterk, buiten beroep Leerbroek; Willem Korevaar, bouwman Sliedrecht.G.A. Gorinchem, not.arch. inv.nr. 4344 f. 68.
- 17.6.1829 Testament: huwelijkse voorwaarden nietig; Hendrik Verrips (1803-1871), zoon van broer Aart, erft zijn persoonlijke bezittingen en Æ’ 500,=; S. van Buuren erft de losse, roerende goederen en het vruchtgebruik van de vaste, onroerende goederen; broers en zusters erven vaste, onroerende goederen.G.A. Gorinchem, not.arch. inv.nr. 4345 f. 79.
- 12.4.1830 Hendrik Verrips, eerste assessor, benoemd tot waarnemend burgemeester i.v.m. de schorsing van de burgermeester.G.A. Zederik, Leerbroek raadsnotulen.
- 13.7.1831 Hendrik Verrips benoemd tot voorlopig burgemeester i.v.m. ontslag van de vorige burgemeester.G.A. Zederik, Leerbroek raadsnotulen.

Note

- 14.9.1830 Inventaris. Mede door erfgenamen S. van Buuren.G.A. Gorinchem, not.arch. inv.nr. 4346 f. 91.

Hendrik Verrips, polderschout van Leerbroek en Middelkoop, weduwnaar van en erfgenaam der roerende goederen en vruchtgebruiker van de onroerende goederen van wijlen huivrouw Sijgje van Buuren, eerder weduwe van Daam Dirksz. van Mourik, overleden 15-3-1830.
Mede verzoekers:

1. 1 Willem Eliza van Buren, 2 Tijmen van Buren, 3 Pieter van Buren, bouwman leerdam, zoon van Hendrik van Buren, overleden, erfgenamen van 1/3 van het onroerende goed.
2. Rijk van Veen, bouwman Leerbroek als gemachtigde van de kinderen en kleinkinderen van Klaartje van Buren, overleden, gehuwd geweest met Bastiaan van Veen, overleden, nl.:
1. zijn broers a Jan van Veen, bouwman Leerbroek, b Gerrit van Veen, bouwman Hoog-Blokland, c Cornelis van Veen, bouwman Middelkoop, d Daniël van Veen, commies Egmond a/d Hoef
2. zijn neven en nichten, kinderen van Aantje van Veen, overleden en Nijs Korevaar, nl. a Bastiaan Korevaar, bouwman Hofwegen, b Klara Korevaar, gehuwd met A. Aantjes, bouwman Hofwegen, c Meinsje Korevaar, gehuwd met G. Stuij, bouwman Hofwegen.
3. Hendrik van de Poel, aannemer Ameide en Jan Willem van de Poel, burger Arkel, gemachtigden van kinderen en kleinkinderen van Aantje Kool, overleden, echtgenote van Johannes van de Poel, dochter van Jannigje van Buren, overleden, die gehuwd is geweest met Cornelis Kool, ook overleden:
1. hun broers en zussen: a Cornelis van de Poel, hoofd-ingenieur bij de waterstaat te Groningen, b Johannes Adriaan van de Poel, aannemer Gorinchem, c Dirk van de Poel, koopman Gorinchem, d Jan Hendrik van de Poel, aannemer Arkel, e Wouter van de Poel, fabrikant Noord-Waddinxveen, f Jeannet van de Poel, huisvrouw van J. Wisboom, Hardinxveld, g Geertruida Adriana van de Poel, zonder beroep Arkel;
2. voogd en vader Teunis van Breda, koopman Gorinchem, toeziend voogd H. van de Poel, aannemer Amsterdam, van a Otto Willem van Breda, b Johannes Adriaan van Breda, zonen van Maaike van de Poel

Taxateur: Jan den Besten, bouwman Middelkoop

Onroerend goed
polder Middelkoop
2 huizen met schuren etc, weiland, hooiland, griend en hakhout totaal 40.73.19 ha.
polder Leerbroek
2 huizen met erf, weiland, hooiland, griend, bouwland etc. totaal 24.76.56 ha.
Totaal bezit onroerend goed: 65.49.75
Uitgeleend geld
Æ’ 3.000,= hypotheek 15.4.1816 Gerrit Bikker G.zoon, bouwman Leerbroek
Æ’ 400,= hypotheek 26.2.1821 Gerrit Bikker G.zoon, bouwman Leerbroek
Æ’ 400,= obligatie 5.2.1827 Teunis/Neeltje Donk, bouwlieden Middelkoop
Æ’ 500,= obligatie 10.11.1776 Willem van Buuren (overleden)Deze wordt ook genoemd in de huwelijkse voorwaarden (30-1-1789) als ingebracht door Sijgje van Buuren.
Æ’ 400,= hypotheek 28.3.1808 Martinus Heijkoop, bouwman Leerbroek
Æ’ 500,= obligatie 2.6.1830 Schalk Donk, bouwman Leerbroek
Æ’ 1.000,= hypotheek 1.6.1829 Kerkmeesters Leebroek
Æ’ 400,= obligatie 7.3.1828 Teunis Donk, Rijk van Veen, Dirk Bikker; kerkmeesters Leerbroek
Æ’ 150,= obligatie 26.6.1860 Teunis Donk, Rijk van Veen, Dirk Bikker; kerkmeesters Leerbroek
Æ’ 650,= obligatie 1.5.1818 Govert de Bruijn, bouwman Leebroek
Æ’ 200,= lening Teunis/Neeltje Donk, bouwlieden Leerbroek

Totaal: Æ’ 8.800,=

De helft behoort Sijgje van Buuren toe.

Schulden en lasten des boedels
Uit het testament van Daam van Mourik (overleden 25.3.1788)
- Jan Willem Cool (Middelkoop) Æ’ 1.000,=
- Daniël Bzn. van Veen ƒ 300,=
- hypotheek Æ’ 200,= op huis te Middelkoop, ten bate van broers en zusters, door nakomelingen afgelost

Æ’ 1.000,= obligatie 25.3.1811 Gerard Blom, procureur Gorinchem
Æ’ 1.000,= obligatie 20.3.1813 Gerard Blom, procureur Gorinchem
Æ’ 1.200,= obligatie 13.3.1813 Rudolph Rom I.zn., rentenier Gorinchem
Æ’ 1.000,= obligatie 22.2.1819 Rudolph Rom I.zn., rentenier Gorinchem
Æ’ 500,= obligatie 23.10.1820 Rudolph Rom I.zn., rentenier Gorinchem
Æ’ 1.500,= obligatie 15.4.1816 wed. Pieter van Gent, Gouda
Æ’ 700,= obligatie 16.10.1826 wed. Adriaan Goetzee, Gorinchem
Æ’ 1.000,= obligatie 8.2.1819 wed. Adriaan Goetzee, Gorinchem
Schuld aan Jan Verrips, bouwman LeerbroekJan Verrips woonde niet in Leerbroek maar onder Leerdam. Æ’ 2.950,=
Opmaken van de inventaris duurde van 7 uur v.m. tot 7 uur n.m.
"De kontante gelden ten tijde van het overlijden van Sijgje van Buuren in den boedel aanwezig, bedroegen eene somma van Een duizend negen honderd guldens, waarin de helft van de overledene bedraagt eene somma van negen honderd en vijftig guldens.
Klederen, goud en zilver ten lijve van de overledene behoort hebbende
Een zilveren beugeltas met dito schaar getaxeerd op tien gulden 10,--
Een zilveren snuifdoos op twee guldens 2,--
Een dito dito op twee guldens 2,--
Een gouden ring op drie guldens 3,--
Een zilveren snuifdoos op twee guldens 2,--
Zeven linnen hemden op vier guldens 4,--
Een dito op vijftig cent -,50
Een dito op vijftig cent -,50
Drie differnte borstrokken op eenen gulden 1,--
Een keurslijf en een korset op eenen gulden 1,--
Negentien vrouwerokken van differente kleuren en kwaliteit op achtendertig guldens 38,--
Twee baaije dito op eenen gulden vijftig cents 1,50
Zeven differente vrouwen mantels op tien guldens 10,--
Twee schoudermantels op eenen gulden vijftig cents 1,50
Zeven differente voorschoten op zeven guldens 7,--
Vijf differente neusdoeken en halsdoeken op drie guldens 3,--
Een dito op vijftig cents -,50
Tien differente vrouwen mutsen en een omslagdoekje op twaalf guldens 12,--
Een dito, twee halsdoeken en vier paar vrouwe handschoenen op twee guldens 2,--
Drie strooijen hoeden en drie paar kousen op twee guldens en vijftig cents 2,50
Een paar zilveren schoengespen, twee dito naaldekookers en een goud prinsje op elf guldens 11,--
Bedragende te zamen eene somma van een honderd vijftien guldens 115,==

Het vee zoo in de stal als in de weide:
Een zwart gremelde koe op een honderd guldens 100,--
Een dito op tachtig guldens 80,--
Een roodbonte dito op tachtig guldens 80,--
Een zwart kolde dito op tachtig guldens 80,--
een zwart blaarde dito op zeventig guldens 70,--
een rood bonte dito op vijftig guldens 50,--
Een wit bonte dito op vijftig guldens 50,--
Een rood bonte dito op vijf en twintig guldens 25,--
Eene zwarte dito op vijf en zeventig guldens 75,--
Een vaal bonte dito op zes en tachtig guldens 86,--
Een rood bonte dito op vijf en zeventig guldens 75,--
Een zwart blaarde dito op zestig guldens 60,--
Een dito dito op vijftig guldens 50,--
Een zwart bonte schot op dertig guldens 30,--
Een zwart bonte dito op tachtig guldens 80,--
Een bruin aftands merriepaard op een honderd en vijftig guldens 150,--
Een bruin kold dito op een honderd tachtig guldens 180,--
Rijtuigen en toebehoren
Eene fourgon op een honderd guldens 100,--
Eene chais op veertig guldens 40,--
Een boerenwagen op vijf en twintig guldens 25,--
Eene kar op vijftien guldens 15,--
Een fourgon, chais en eenige wagentuigen te zamen getaxeerd op dertig guldens 30,--
Meubilaire en roerende goederen
In het voorhuis
Eene kleerkast op vijf en twintig guldens 25,--
Een kabinetje op vijftien guldens 15,--
Eene broodkast op dertien guldens 13,--
Eene hangoortafel op zes guldens 6,--
Eene dito op drie guldens 3,--
Een koperen vuurpan op eenen gulden 1,--
Eene theetafel op twee guldens 2,--
Eene dito op twee guldens 2,--
Vier tinnen schotels op zes guldens 6,--
Zes dito borden op drie guldens 3,--
Twee koperen schotels en twee tinnen bekers op drie guldens 3,--
Twee rekken met eenige tinnen lepels op twee guldens 2,--
Een rek met eenige aarden borden op eenen gulden en twinitg cents 1,20
Eenen koperen ketel op zes guldens 6,--
Een dito dito op vier guldens 4,--
Een dito dito op drie guldens 3,--
Drie koperen koffijketelstjes met een dito schenkketeltje op acht guldens 8,--
Eene klok op twaalf guldens 12,--
Vier houten wateremmers op twee guldens 2,--
Tien stoelen op vier guldens 4,--
Twee aarden stellen op de kasten op drie guldens 3,--
Een spiegel op eenen gulden 1,--
Eenige rommeling op drie guldens 3,--
Een broodkastje op vier guldens 4,--
In de opkamer
Een bureau op vijftien guldens 15,--
Eene kleerkast op zes guldens 6,--
Een tafeltje op twee guldens 2,--
Een bed met zijn toebehooren op veertig guldens 40,--
In de kamer
Een bed met zijn toebehooren op vijftig guldens 50,--
Eenige kleinigheden op elf guldens 11,--
Een tinnen tabkspot en bel op drie guldens 3,--
Een vuurhaard met zijn toebehoren op twintig guldens 20,--
Een ijzeren stoof op twee guldens 2,--
Een ijzeren schop en tang op twee guldens 2,--
Een spiegeltje op twee guldens 2,--
Een hoekkastje en vier papieren schilderijen op twee guldens 2,--
In de keuken
Een bed met zijn toebehooren op vijf en twintig guldens 25,--
Drie webben linnen tezamen lang een honderd vijf en twintig nederlandsche ellen op vijftig
guldens 50,--
Twintig servetten op twintig guldens 20,--
Vier tafellakens op tien guldens 10,--
Acht beddelakens op twaalf guldens 12,--
Acht kussensloopen op acht guldens 8,--
Op den zolder
Eenige gereedschappen en rommelingen op twintig guldens 20,--
Bedragende te zamen twee duizend acht en zeventig guldens en twintig cents 2.078,20"

Note

- 24.8.1831 Hendrik Verrips benoemd tot burgemeester en secretaris van Leerbroek. "Nadat hierover de gewone felicitaties hadden plaats gehad, is goedgevonden van deze benoeming aan de ingezetenen bij notificatie kennis te geven. Staande de vergadering zulk eene bekendmaking gesteld en geteekend zijnde, is de bode gelast dezelve met klokroering voor het raadhuis af te lezen en aan te plakken; hetwelk alles is geschied."G.A. Zederik, Leerbroek raadsnotulen.
- 1832 Bij het opmaken van het kadaster bezat Hendrik Verrips 66 bunder, 89 roeden en 79 ellen land in eigen bezit. Verder bezat hij een huis waarvan eerst Coen Brandwijk uit Giessen-Oudekerk en later Willem van Mourik het recht van opstal had. Tenslotte deelde hij nog het bezit van enkele hectaren land met consorten.G.A. Zederik, Leerbroek kadastrale leggers.
- 1.9.1835 Testament. Herroeping alle vorige beschikkingen. Legaat voorhuisvrouw Neeltje Donk Æ’ 5.000,= of, indien zij eerder overlijdt, aan haar broers en zusters, Teunis, Schalk, Cornelis, Pietertje, Jannigje (x Willem Toom) en kinderen van Gerrit; legaat voor Neeltje Donk, beste bed, twee kussens, hoofdpeluw, vier lakens, vier kussenslopen en twee dekens; legaat voor neef Hendrik Verrips Aartzn. Æ’ 500,=, klederen, goud en zilver tot lijfsgebruik behorende; legaat voor broeder Jan Verrips Æ’ 500,=, fourgon met tuigen daarbij behorende; erfgenamen voor het overige: broers en zusters Aart, Jan, Johanna huisvr. van Willem Morgan, kinderen van Cornelia, gehuwd geweest met Gerrit van Tienhoven, de kinderen van Adriana, gehuwd geweest met Herbert van de Koppel, met name Petronella van de Koppel, getrouwd met Cornelis van Veen, Neeltje van de Koppel, gehuwd geweest met Arie de Leeuw, Johanna van de Koppel, gehuwd met Anthonie van Kooten, Adriana van de Koppel, Cornelia van de Koppel, gehuwd met Alewijn van den Berg, Jan van de Koppel, Gijsbert van de Koppel; executeurs: Jan, broer, en Pieter van Tienhoven, aannemer Ameide, aan wie ook Æ’ 100,= gelegateerd wordt als beloning voor hun diensten.G.A. Gorinchem, not.arch. inv.nr. 4351 f. 3.
- 16.5.1836 tot executeur aangewezen i.p.v. overleden Pieter van Tienhoven, Aart Hendrik van Tienhoven.G.A. Gorinchem, not.arch. inv.nr. 4534 f. 33.
- 18.11.1837 voordracht van Gerrit Bodde voor burgemeester en secretaris, ingeval Hendrik Verrips niet herbenoemd zou kunnen worden.G.A. Zederik, Leerbroek raadsnotulen.
- 2.1.1838 Hendrik Verrips is herbenoemd als burgemeester van Leerbroek en Gerrit Bodde als secretaris.G.A. Zederik, Leerbroek raadsnotulen.
- 13.4.1839 Hendrik Verrips krijgt ingaande 22.4.1839 verlof voor twee maanden om gezondheidsredenen uit de gemeente Leerbroek te gaan.G.A. Zederik, Leerbroek ingekomen stukken 1839.
- 20.6.1839 Hendrik Verrips verzoekt ingaande 30.6.1839 verlof voor twee maanden ter herstelling van een oogziekte "waaraan ik sinds geruimen tijd laboreer".G.A. Zederik, Leerbroek uitgegane stukken 1839.
- 9.7.1842 Hendrik Verrips is polderschout en poldersecretaris van zowel de polder Middelkoop als de polder Leerbroek en Reijerskoop.G.A. Zederik, Leerbroek uitgegane stukken 1842.
- 15.9.1842 Hendrik Verrips schrijft in voor Æ’ 8,= als enige ingezetene van Leerbroek voor een standbeeld voor Prins Willem I.G.A. Zederik, Leerbroek raadsnotulen.
- 31.10.1843/3.2.1844 In de plaats van Hendrik Verrips wordt Huibert van Iperen benoemd tot burgemeester. Secretaris blijft Gerrit Bodde.G.A. Zederik, Leerbroek raadsnotulen.
- 4.6.1846 Hendrik Verrips kan door 'gebrek aan het gezicht' de notulen van de raadsvergadering waar ook de grondeigenaren aanwezig waren, niet tekenen.G.A. Zederik, Leerbroek raadsnotulen.
- 29.5.1847 Hendrik Verrips verklaart aan het einde van een raadsvergadering waar ook de grondeigenaren aanwezig waren, niet te kunnen tekenen in verband met blindheid.G.A. Zederik, Leerbroek raadsnotulen.
- 1.5.1850 Het dienstmeisje van Hendrik Verrips en zijn tweede vrouw, Janna den Otter, vertrekt naar de familie B. Kortlever.G.A. Zederik, bevolkingsregister Leerbroek.